Sản phẩm

Đèn bàn Italy 474/FL2 CR MIX

Giá ban đầu
42,625,000₫

Made in Italy

Code: 474/FL2 CR MIX

Light's Number: E14 * 2

SIZES CMS: D. 48 cm H. 57 cm

Finishing: Finiture Metal Chrome and Clear mix Red Bohèmia


|

← Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo →