Sản phẩm

Đèn bàn Italy 242/LT AMBER

Giá ban đầu
45,644,000₫

Made in Italy

Code: 242/LT AMBER

Light's Number: E27 * 1

SIZES CMS: D. 30 cm H. 69 cm

Finishing: Finiture Metal Gold 24K and Crystal colored Amber with


|

← Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo →