Sản phẩm

Đèn bàn Italy 238/LT WHITE

Giá ban đầu
39,073,000₫

Made in Italy

Code: 238/LT WHITE

Light's Number: E27 * 1

SIZES CMS: D. 41 cm H. 66 cm

Finishing: Finiture Metal Chrome and Crystal colored White with


|

← Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo →