Sản phẩm

Đèn bàn Italy 237/LT TECK

Giá ban đầu
37,190,000₫

Made in Italy

Code: 237/LT TECK

Light's Number: E27 * 1

SIZES CMS: D. 40 cm H. 66 cm

Finishing: Finiture Metal Chrome and Crystal colored Teck with


|

← Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo →