Sản phẩm

Đèn bàn Italy 208/LT2

Giá ban đầu
32,821,000₫

Made in Italy

Code: 208/LT2

Light's Number: E14 * 2

SIZES CMS: D. 45 cm H. 52 cm T. 30 cm

Finishing: Finiture Gold 24K Brass and clear Glass with Black


|

← Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo →