Chương trình giới thiệu nhân sự tài năng - Mức thưởng lên đến 1,5 triệu đồng

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU NHÂN SỰ TÀI NĂNG

I. Mục tiêu Chương trình

1. Tuyển dụng được nhiều nhân tài phù hợp nhất về làm việc tại An Phước

2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của An Phước

3. Phát huy sức mạnh tập thể trong công tác tuyển dụng nhân sự


II. Đối tượng tham gia Chương trình

Toàn thể cán bộ nhân viên đang làm việc tại An Phước (không bao gồm nhân viên làm việc tại phòng Hành chính Nhân sự)


III. Nội dung Chương trình

Khuyến khích toàn thể cán bộ nhân viên đang làm việc tại An Phước giới thiệu ứng viên ứng tuyển vào các vị trí mà Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng, cụ thể là các vị trí dưới đây:

STTVị tríThông tin tuyển dụng
 1Phó Tổng Giám đốc Kinh doanhhttps://www.vietnamworks.com/pho-tong-giam-doc-kinh-doanh-40-1051153-jv/?source=searchResults&searchType=2&placement=1&sortBy=date
 2Trưởng phòng kinh doanh tại Hà Nội https://www.vietnamworks.com/truong-phong-phat-trien-kinh-doanh-23-1051162-jv
 3Trợ lý Tổng Giám đốchttps://denanphuoc.com/blogs/tuyen-dung/tro-ly-tong-giam-doc
 4Chuyên viên Digital Marketinghttps://denanphuoc.com/blogs/tuyen-dung/chuyen-vien-digital-marketing
 5Chuyên viên Sale tại Showroom Hà Nội , Hồ Chí Minhhttps://denanphuoc.com/blogs/tuyen-dung/tuyen-dung-nhan-vien-sale
 7Chuyên viên phát triển đại lý, thị trường tại Hà Nội, Hồ Chí Minhhttps://denanphuoc.com/blogs/tuyen-dung/tuyen-dung-sales-thi-truong
 8Nhân viên Chăm sóc khách hànghttps://denanphuoc.com/blogs/tuyen-dung/tuyen-dung-nhan-vien-cham-soc-khach-hang
 9Các vị trí khác sẽ được BGĐ duyệt 

* Note Chi tiết các vị trí tuyển dụng vui lòng xem trên site: https://denanphuoc.com/blogs/tuyen-dung


IV. Hình thức/trình tự tham gia chương trình

1. Giới thiệu ứng viên gửi hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí nêu trên, hồ sơ gửi về địa chỉ tuyendung@denanphuoc.com.vn hoặc  anhnt@denanphuoc.com.vn

2. Hồ sơ đạt yêu cầu sẽ tiến hành phỏng vấn theo quy định của Công ty

3. Sau phỏng vấn, ứng viên đạt yêu cầu sẽ trải qua thời gian thử việc theo quy định

4. Với những ứng viên được ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty, Sau 3 tháng ký hợp đồng lao động chính thức, người giới thiệu ứng viên đó sẽ được nhận một phần thưởng bằng tiền mặt như quy định tại mục V dưới đây.


V. Mức thưởng cho người giới thiệu thành công nhân sự tài năng

STTVị trí tuyển dụng chính thứcMức thưởng/ứng viên cho người giới thiệu (VND) 
 1Trưởng phòng trở lên1.500.000  
 2Nhân viên, trưởng nhóm1.000.000 


VI. Thời hạn chương trình

Chương trình bắt đầu từ ngày 18/2/2019
Chương trình sẽ kết thúc khi Công ty tuyển dụng được các vị trí nêu trên.
Chương trình sẽ mặc định kết thúc trước với các vị trí tuyển dụng được nhân sự trước.
Chương trình sẽ được gia hạn với các vị trí tuyển dụng mới mà Công ty cần giới thiệu ngoài các vị trí có trong danh sách ở trên.


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN PHƯỚC
TỔNG GIÁM ĐỐC


NGUYỄN BẢO HIỀN

Bình luận


Bài viết mới